press to zoom
fot. Maciej Rerek_2014
fot. Maciej Rerek_2014

press to zoom
dokowicz 34 2.jpg
dokowicz 34 2.jpg

press to zoom

press to zoom
1/24

Poznański Uniwersytet Artystyczny jest największą uczelnią artystyczną w Polsce.

 

Posiada osiem wydziałów, na których można się kształcić na trzynastu kierunkach i w osiemnastu specjalnościach.

Na Uczelni studiuje obecnie ponad 1400 studentów: w systemie studiów stacjonarnych, studiach niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych i podyplomowych) oraz na studiach doktoranckich. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zatrudnia ponad 200 nauczycieli akademickich, z czego aż połowa to samodzielni pracownicy nauki – profesorowie i doktorzy habilitowani.

 

Wykładowcami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu są wysokiej klasy artyści i teoretycy – absolwenci najlepszych uczelni wyższych w Polsce i w Europie, stypendyści uczelni zagranicznych. Poza dydaktyką zajmują się oni aktywną działalnością artystyczną, są animatorami kultury, prowadzą badania naukowe w obszarze dziedzin związanych z szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym.                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                     http://uap.edu.pl/uczelnia/