top of page
  • Facebook B & W

“Sens uczelni ukazuje się wtedy kiedy wprowadza ona skutecznie studentów w problem procesu twórczego, pracuje nad sublimacją ich wyobraźni, kształci ich świadomość zgodnie z aktualnymi intuicjami sztuki i społecznego ich funkcjonowania."  ​​

 

 

prof. Alicja Kępińska 

 

bottom of page