Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu                                                                               www.uap.edu.pl 
Al. Marcinkowskiego 29 / 60-967 Poznań / skr. poczt. 191 / tel. +48 61 855 25 21 / rekrutacja/dziekanaty: +48 61 853 00 18  / fax. +48 61 852 80 91  /  office@uap.edu.pl