top of page
  • Facebook B & W

Celem Uczelni jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu architekta i sprawnego poruszania się w szeroko rozumianej przestrzeni projektowej. Przez przestrzeń tę rozumiemy zarówno sfery zarezerwowane dla  tradycyjnie pojmowanej architektury, budownictwa, inżynierii, planowania przestrzennego i projektowania krajobrazu, ale także te zazębiające się z szeroko rozumianym designem i obszarami sztuki.

 

Przebywanie w środowisku artystycznym i humanistycznym, kontakt z rówieśnikami we wspólnych pracowniach z obszarów sztuki i designu, częste realizowanie tych samych zadań i projektów jest czynnikiem wywołującym wzajemnie interakcje. Traktujemy to jako metodę przełamywania barier między środowiskiem inżynierskim i artystycznym, których obszary działania zachodzą na siebie. 

 

Potwierdzeniem trafności tych rozwiązań jest szereg wyróżnień i nagród, które zdobyli nasi studenci w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych

 

K I E R U N E K   A R C H I T E K T U R A   znajduje  się  na  WYDZIALE  ARCHITEKTURY  I  WZORNICTWA  U A P   oraz  prowadzony  jest  na  dwóch  poziomach :

 

STOPIEŃ I  - LICENCJAT        -  absolwent uzyskuje tytuł   INŻYNIERA ARCHITEKTA

STOPIEŃ II - MAGISTERSKI  -  absolwent uzyskuje tytuł   MAGISTRA INŻYNIERA ARCHITEKTA

 

 

 

Dziekan: dr hab. Dariusz Kuźma prof. ndzw. UAP                         

Prodziekan:  dr Marcin Konicki ad.

Dziekanat :  Joanna Frankiewicz / joanna.frankiewicz@uap.edu.plBudynek C pok. 405, tel. 61 853 00 18 w.120 / godz. urzędowania dla studentów / wt. – pt. 9.00 – 12.00

bottom of page