top of page

Pracownia Projektowania Architektonicznego I  / kierownik pracowni:  mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski st. wykł. / asystent: mgr inż. arch. Hugon  Kowalski          I n f o                           

Pracownia Projektowania Architektonicznego II  /  kierownik pracowni: dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak / asystent: dr inż. arch. Natalia Regimowicz                 I n f o 

Pracownia Projektowania Architektonicznego III                                                                         pracowni:  prof. nadzw. UAP dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński                I  n f o

Pracownia Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego                                                  kierownik pracowni:  dr hab. inż. arch. Waldemar Wawrzyniak                 I n f o  

Pracownia Elementów Projektowania                                                                                                                     kierownik pracowni:  prof. Katarzyna Jeziorkowska                 I n f o

Pracownia Detalu w Architekturze                                                                                                                                               kierownik pracowni:  dr Miron Regulski                I n f o

Pracownia Ceramiki w Architekturze                                             kierownik pracowni:  prof. Ewa Twarowska-Sioda prof. zw. UAP / asystent: dr Piotr Mastalerz                  I n f o

Pracownia Planowania Przestrzennego i Urbanistyki / kierownik pracowni: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja / as.: dr inż. arch. Tomasz Piwiński                                      I n f o

bottom of page